Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości

Raport Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości, został przygotowany przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce przy współpracy z PwC, partnerem merytorycznym drugiej edycji Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020”. 

Szara strefa to osiąganie korzyści z nielegalnego obrotu legalnymi produktami. W 2016 r. wartość tego zjawiska może sięgnąć nawet 390 mld zł. Działania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania szarej strefie i strefie wyłudzeń koncentrowały się dotychczas na tworzeniu rozwiązań fiskalnych ukierunkowanych na eliminowanie patologii. Skuteczna walka z szarą strefą wymaga jednak wsparcia w obszarze prawno-karnym, aby ograniczać obecność osób, które swoimi nielegalnymi działaniami bądź zaniechaniami narażają Państwo na miliardowe straty.


Jednym z kluczowych kierunków interwencji Państwa powinno być wielowymiarowe wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości, prokuratury oraz organów ścigania i traktowanie zwiększonych środków na ten cel jako inwestycji w stabilność Państwa. Można precyzyjnie wskazać stopień zwrotu z tej inwestycji. Kluczowe dla tego celu jest dokładne przyjrzenie się, co nie działa na styku organy ścigania, prokuratura, biegli sądowi i sądy. Analizując statystyki umorzeń widać bardzo wyraźnie, że walkę z mafią gospodarczą przegrywamy a Polski na to nie stać.

Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny UN Global Compact w Polsce.

Walka z przestępczością gospodarczą i skarbową wymaga także, aby obywatele uwierzyli w skuteczność wymiaru sprawiedliwości oraz zasadność eliminowania tego procederu. Sprawna administracja publiczna jest podstawą zaufania społeczeństwa do Państwa i przyłączeniem się społeczeństwa do wspólnego zwalczania patologii.

Współczesna przestępczość skarbowa i gospodarcza skutkuje wysokim poziomem uszczupleń po stronie Skarbu Państwa. Percepcja, że przestępstwa skarbowe są czynami o niskiej czy średniej szkodliwości społecznej nie ma już odzwierciedlenia w faktach. Blisko 82 mld zł pustych faktur zidentyfikowanych przez kontrolę skarbową w 2015 r. pokazuje skalę problemu. Aby z nim walczyć, niezbędne jest stworzenie odstraszających i prewencyjnych mechanizmów prawno-karnych, a także poprawa efektywności działania wymiaru sprawiedliwości.

Tomasz Barańczyk, partner zarządzający działem prawno-podatkowym w PwC Polska.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel
Partner
Tel.: +48 502 184 846
Email

Jan Tokarski
Dyrektor
Tel.: +48 502 184 651
Email

Marcin Zawadzki
Starszy menedżer
Tel.: +48 510 201 321
Email

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji
Tel.: +48 601 289 381
Email

Obserwuj nas