Prawnicy PwC Legal

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

Email

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

Email

Artur Gątowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 316

Email

Beata Kiedrowicz

Partner PwC Legal, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

+48 519 506 383

Email

Małgorzata Mroczkowska-Horne

Partner PwC Legal, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 598

Email

Jacek Pawłowski

Partner, Radca Prawny, Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Legal, PwC Polska

+48 519 507 077

Email

Michał Rams

Partner PwC Legal, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 506 859

Email

Wojciech Trzciński

Partner, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

+48 519 506 653

Email

Jean Rossi

Partner PwC Legal, Warszawa, PwC Polska

+48 503 155 853

Email

Stanisław Żemojtel

Partner PwC Legal, Lider Zespołu Commercial & Regulatory Litigation, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 746

Email

Michał Balicki

Counsel, Adwokat, PwC Legal, Warszawa, PwC Polska

+48 519 505 705

Email

Filip Brach

Counsel, Radca Prawny, Kraków, PwC Polska

+48 519 506 589

Email

Robert Choromański

Counsel, Radca Prawny, PwC Legal, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 132

Email

Marcin Dąbrowski

Counsel, Adwokat, PwC Legal, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 810

Email

Marta Dąbrowska

Counsel, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 439

Email

Marta Hincz

Counsel, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 603

Email

Julia Jaszczewska

Counsel, Adwokatka, Kraków, PwC Polska

+48 519 508 370

Email

Katarzyna Kaczmarzyk

Counsel, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 716

Email

Mariusz Kamiński

Counsel, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 506 692

Email

Katarzyna Karpiuk

Counsel, Radca Prawny, Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Legal, PwC Polska

+48 519 508 269

Email

Paulina Komorowska-Mrozik

Counsel, Head praktyki IP / IT, Danych Osobowych i Konsumentów, Co-head praktyki Konkurencji, radca prawny, PwC Legal, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 777

Email

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 952

Email

Bartosz Piątek

Counsel, Radca Prawny, Katowice, PwC Polska

+48 519 507 865

Email

Piotr Płatnerz

Counsel, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 025

Email

Błażej Podstawski

Counsel, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 257

Email

Maria Strojna

Counsel, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 315

Email

Marcin Świderski

Counsel, Lider Zespołu Compliance Practice, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 505 725

Email

Joanna Waśko

LL.M. Counsel, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 884

Email

Bartłomiej Włodarski

Counsel, Radca Prawny, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 201

Email

Obserwuj nas