FinTech pod lupą Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

19/03/19

Wykorzystanie technologii informatycznych do świadczenia usług na rynku finansowym zyskuje od lat coraz większą popularność.

Innowacyjne rozwiązania przyciągają uwagę klientów, inwestorów a także regulatorów – zarówno tych polskich jak i europejskich.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) od 2017 r. prowadzi analizę rynku FinTech w Unii Europejskiej. Szczególnie interesująca dla europejskiego nadzorcy jest analiza praktycznych przypadków wykorzystania innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym w celu szacowania ryzyk dla instytucji regulowanych. Szereg rozważań urzędu w tym zakresie można już dziś wywnioskować z publicznie dostępnych raportów EBA.

W przyjętej przez EBA w marcu 2018 r. tzw. mapie drogowej dla FinTech urząd wskazuje, że jego priorytetami na lata 2018 i 2019 są m.in.:

  • Monitorowanie stopni uregulowania rynku, w tym ocena obecnego podejścia do licencjonowania firm z branży FinTech oraz analiza tzw. „regulatory sandbox” i „innovation hubs” w celu identyfikacji najlepszych praktyk i ujednolicenia praktyk nadzorczych
  • Monitorowanie pojawiających się trendów, analiza ich wpływu na instytucje rynku finansowego oraz analiza ryzyk ostrożnościowych i szans wynikających z FinTech
  • Promowanie najlepszych praktyk nadzorczych w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Analiza i zaadresowanie pojawiąjących się kwestii konsumenckich wynikających z działalności FinTech. W szczególności w obszarach dotyczących niejasnego statusu regulacyjnego niektórych podmiotów FinTech
  • Analiza ram regulacyjnych kryptowalut
  • Identyfikacja i ocena zagrożeń AML w sektorze Fintech.

Powyższe pozwala stwierdzić, że w niedługim czasie branża FinTech może doczekać się kolejnej regulacji.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Innowacyjne usługi finansów znajdują się także w kręgu zainteresowań Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wspomnieć należy choćby nowopowstały departament innowacji finansowych oraz działania KNF prowadzone w ramach „innovation hub”. Warte uwagi są także przypadki wykorzystywania przez KNF narzędzi ustawowych (np. wpisu na listę ostrzeżeń) w stosunku do podmiotów podejrzewanych przez nadzór o naruszenia polskich regulacji rynku finansowego.

Należy zwrócić uwagę, że nawet przypadkowe naruszenie polskich regulacji rynku finansowego przez podmioty rynku FinTech może skutkować wpisem na listę ostrzeżeń KNF lub sankcjami karnymi (w tym wysokimi sankcjami finansowymi).

 

Skontaktuj się z nami

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Legal Counsel, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Obserwuj nas