Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

60%

prezesów instytucji finansowych wierzy, że do roku 2020 największe talenty będą chciały pracować dla organizacji, których system wartości jest spójny z ich własnym

2,60

wyniósł w 2015 roku krajowy wskaźnik zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki w sektorze usług finansowych

34%

wyniósł w sektorze finansowym wskaźnik dobrowolnych rezygnacji wśród młodych osób zatrudnionych krócej niż 12 miesięcy

 

7 priorytetowych działań zarządzania kapitałem ludzkim w sektorze finansowym

Odbudowa pozytywnego wizerunku i zaufania do firmy oraz przedefiniowanie marki spółki jako pracodawcy, aby skutecznie przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników


Rozwój dynamicznych modeli planowania zatrudnienia, umożliwiających właściwą alokację zróżnicowanych pracowników


Wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji z kandydatami do pracy w celu ich lepszego dopasowania do potrzeb firmy oraz usprawnienia procesów rekrutacyjnych

Zaangażowanie w kształtowanie akademickich ścieżek kształcenia oraz modernizacja procesów rozwoju i szkoleń pracowników firmy


Zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie rozwiązań digitalowych


Wykorzystanie analityki HR w biznesowych procesach decyzyjnych


Stworzenie systemu pracy i wynagradzania wspierających realizację celów strategicznych firmy

Branża bankowa przechodzi w Polsce duże zmiany, które będą miały, a w niektórych przypadkach już mają, istotny wpływ na procesy personalne. Z jednej strony mamy do czynienia z ciągłą konsolidacją sektora bankowego oraz z coraz powszechniejszą praktyką wydzielania powtarzalnych funkcji operacyjnych do centrów usług wspólnych, co przekłada się na zmianę modeli funkcjonowania organizacji oraz modyfikuje potrzeby w zakresie rekrutacji pracowników. Z drugiej strony – postęp technologiczny i powiązany z nim rozwój działalności tzw. fin-techów powoduje, że w dzisiejszej rzeczywistości banki walczą o przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników o specyficznych kompetencjach, np. w obszarze analizy i interpretacji danych

Łukasz Bystrzyński, partner w PwC, lider zespołu doradztwa dla sektora finansowego.

 

W sektorze usług finansowych w Polsce mamy obecnie do czynienia z rynkiem pracownika, co stanowi ogromne wyzwanie dla firm.

Średni czas rekrutacji w bankach w Polsce w ostatnich 5 latach wydłużył się o ponad 25%, a koszt rekrutacji jednej osoby z zewnątrz organizacji wzrósł o 30%.

Krajowy wskaźnik zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki w 2015 r. wyniósł 2,60, co oznacza że z każdej złotówki zainwestowanej w płace i świadczenia, pracodawcy otrzymali przeciętnie 2,60 zł zwrotu. Dla porównania w Europie Zachodniej wskaźnik ten wygląda znacznie gorzej i wynosi ok. 1,50. 


Polskie instytucje finansowe są na dobrej drodze rozwoju analityki personalnej i jako jeden z nielicznych sektorów w Polsce konsekwentnie i aktywnie wykorzystują wskaźniki ilościowe w codziennej pracy. Niestety, bardzo często przeszkodę stanowi brak solidnego zaplecza technologicznego, przede wszystkim jednego narzędzia, które pozwoliłoby na agregację danych ze wszystkich funkcji HR, umożliwiając bardziej zaawansowaną analizę danych wykraczających jednocześnie poza podstawowy przegląd stanu obecnego czy trendów historycznych

Robert Kujoth, menedżer w zespole transformacji i zarządzania zmianą w PwC
 

Skontaktuj się z nami

Justyna Gruszka

Menedżer, Ludzie i zarządzanie zmianą, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 290

Obserwuj nas